صنایع سنگ الماس مفتخر است با حمایت از طرح های تحقیقاتی دانشگاهی مرتبط با خرید، تولید، فروش و بازاریابی مرتبط با صنعت سنگ ساختمانی، رسالت خود را در امر پژوهش نیز به خوبی ایفا کند. در ذیل نمونه هایی از طرح های تحقیقاتی مرتبط با این واحد صنعتی ارائه شده است.
Untitlssssed-1

پایان نامه

ارائه مدل تلفیقی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها ...

asdsad

مقاله علمی پژوهشی

ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها جهت انتخاب تأمین کنندگان ...

0