صنایع سنگ الماس مفتخر است با حمایت از طرح های تحقیقاتی دانشگاهی مرتبط با خرید، تولید، فروش و بازاریابی مرتبط با صنعت سنگ ساختمانی، رسالت خود را در امر پژوهش نیز به خوبی ایفا کند. در ذیل نمونه هایی از طرح های تحقیقاتی مرتبط با این واحد صنعتی ارائه شده است.
۱۱۱۱

پایان نامه دکتری (صنعت سنگ)

ارائه رويكردي تلفيقي با استفاده از مدل اسكور ...

Untitlssssed-1

پایان نامه کارشناسی ارشد (صنعت سنگ)

ارائه مدل تلفیقی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها ...

۱

مقاله ISI (صنعت سنگ)

An integrated game theoretic model ....

۱۱

مقاله ISI (صنعت سنگ)

AN INTEGRATED APPROACH FOR THE MERGER...

۱۱۱۱۱

مقاله ISC (صنعت سنگ)

An integrated model of network Data ...

asdsad

مقاله علمی پژوهشی (صنعت سنگ)

ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها جهت انتخاب تأمین کنندگان ...

0