آدرس
کیلومتر 20 اتوبان قم تهران، شهرک صنعتی محمودآباد،

خیابان البرز، کوچه دربند

تلفن دفتر مرکزی
021-28423718

تلفن کارخانه
025-33353416

همراه
09121513125

09121024915

نمابر
025-33353417

رایانامه
info@almasstone.com

0