2018-03-12

راه اندازی کانال تلگرام صنایع سنگ الماس

با در نظر گرفتن رفاه مشتریان، صنایع سنگ الماس جهت ارائه محصولات و نمونه کارها از کانال تلگرام خود به آدرس ذیل رونمایی کرد: www.telegram.me/almasstonee […]
0