آدرس
کیلومتر 20 اتوبان قم تهران، شهرک صنعتی محمودآباد،

خیابان البرز، کوچه دربند

همراه
09121513125

09121024915

تلفن
025-33353416

رایانامه
info@almasstone.com

نمابر
025-33353417